STANDARDOWY KURS GRUPOWY

Cel kursu: Osiągnięcie kompetencji językowych odpowiadających danemu poziomowi zaawansowania, zdobycie wiedzy w zakresie kultury krajów hiszpańskojęzycznych, przygotowanie do wyjazdu do Hiszpanii

Opis kursu: Na każdej lekcji poszerzasz słownictwo, ćwiczysz mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i poprawność gramatyczną. Zajęcia wzbogacamy elementami kultury hiszpańskiej, zabawami językowymi, licznymi ćwiczeniami na bazie tzw. materiału autentycznego oraz materiałów audiowizualnych. Na każdej lekcji wracamy do ostatnich tematów w celu utrwalenia umiejętności. Średnio co dwa rozdziały odbywa się sprawdzian wiadomości w formie pisemnej. Jeśli zaliczysz wszystkie sprawdziany na minimum 50%, na ostatnich zajęciach otrzymasz certyfikat ukończenia kursu.

Poziomy: A1, A2, B1, B1+, B2, B2+ (patrz: Poziomy biegłości językowej)
Czas trwania: 60 lekcji x 60 min

KURS EGZAMINACYJNY "DELE" ⇒ POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ!

Cel kursu: Kompleksowe przygotowanie się do egzaminu państwowego Diploma de Español Lengua Extranjera.


Opis kursu: Podczas tego kursu zapoznasz się z formą egzaminu państwowego oraz z systemem oceniania stosowanym przez jednostkę egzaminacyjną, nabędziesz wiedzę potrzebną do zdania tego egzaminu, zwiększysz komunikatywność Twojego hiszpańskiego, nauczysz się opanowywać stres egzaminacyjny towarzyszący wypowiedziom ustnym i rozmowom z nativos. Lektor będzie na bieżąco informował Cię o stanie Twoich umiejętności językowych na podstawie egzaminów próbnych przeprowadzonych w trakcie i na koniec kursu.


Poziomy: A1, A2, B1, B2, C1, C2  
Czas trwania: 60 lekcji x 60 min.  Kurs dostępny w toku indywidualnym.


KURS EGZAMINACYJNY "MATURA" ⇒ POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ!

Cel kursu: Kompleksowe przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego.


Opis kursu: Podczas tego kursu przećwiczysz wszystkie umiejętności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu) oraz słownictwo i gramatykę. Będziesz pracować na autentycznych arkuszach egzaminacyjnych, specjalnie dobranych podręcznikach oraz różnorodnych materiałach dodatkowych dla maturzystów opracowanych przez Akademię CARAMBA. Na każdej lekcji sprawdzimy, czy opanowałeś/aś materiał z ostatnich lekcji i zmotywujemy Cię do nauki. W trakcie kursu przeprowadzimy kilka egzaminów próbnych (pisemnych i ustnych) i ocenimy je. Posłuży to głównie uzyskaniu informacji o tym, jakie jeszcze zagadnienia musisz powtórzyć, poćwiczyć czy dopracować przed egzaminem.


Poziomy: matura podstawowa (B1) lub matura rozszerzona (C1)            
Czas trwania: 60 lekcji x 60 min.   Kurs dostępny w toku indywidualnym.

JĘZYK HISZPAŃSKI W BIZNESIE - DLA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Cel kursu: Opanowanie języka hiszpańskiego z dziedziny biznesu i administracji.


Opis kursu: Lektorzy bazują na najlepszych podręcznikach do nauczania języka hiszpańskiego biznesowego. Poza tym, sami opracowują odpowiednie dla danej grupy materiały dydaktyczne tak, aby zaspokoić oczekiwania każdego z uczniów. Uczniowie poznają słownictwo techniczne i na bieżąco ćwiczą je z Hiszpanem. Przykładowe zagadnienia: obsługa klienta, korespondencja oficjalna, rozmowy telefoniczne, negocjacje, prezentacje, składanie zamówień, reklamacje, hiszpański w banku, na poczcie, w biurze rachunkowym, itd. Kurs kierowany do: prezesów, managerów, sekretarek, studentów administracji i kierunków pokrewnych, przyszłych tłumaczy, studentów filologii i nauczycieli hiszpańskiego oraz innych osób pragnących wykorzystywać język hiszpański w kontaktach z firmami hiszpańskojęzycznymi.


Poziomy:  B1, B2, C1, C2   
Czas trwania: Kurs dostępny w toku indywidualnym lub dla zorganizowanej grupy.


PRZEDWAKACYJNY KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli chcesz wykorzystać okres wiosenny na przygotowanie się do podróży po Hiszpanii lub krajach hiszpańskojęzycznych. Podczas tego kursu poznasz absolutne podstawy języka hiszpańskiego, które z powodzeniem wykorzystasz w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych. Po wakacjach możesz kontynuować naukę np. na kursie standardowym.

Poziom: A1.1.
Czas trwania: marzec - czerwiec.  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.