Dzieci uczące się w naszej szkole czują się bezpiecznie i wygodnie, przez co łatwiej otwierają się na nowy język i nową kulturę. Dzięki temu, że w Carambie mają kontakt z rodowitymi Hiszpanami, szybciej uświadamiają sobie różnorodność języków i kultur na świecie. Ucząc się w małych grupkach, czują się komfortowo i mają świadomość, że uwaga nauczyciela jest przez cały czas skupiona na nich. Poprzez odpowiednie gry i zabawy językowe zaczynają komunikować się w języku, którym posługują się miliony ludzi na świecie, poznają przy tym tradycje i zwyczaje 21 krajów hiszpańskojęzycznych, eksperymentują nowe sposoby uczenia się, rozwijają się intelektualnie i oczywiście... miło spędzają czas!

KURSY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Cel kursu: Zafascynowanie dzieci językiem i kulturą hiszpańską, wypracowanie umiejętności językowych na danym poziomie zaawansowania, stałe wpływanie na rozwój intelektualny dziecka, motywowanie do rozwoju umiejętności językowych, niwelowanie ewentualnych barier komunikacyjnych.

Opis kursu: 

W klasach I-III nauka hiszpańskiego jest dla dzieci przyjemną formą spędzenia czasu. Nasi lektorzy wykorzystują ich ciekawość świata, radość z eksperymentowania i potrzebę komunikowania się z otoczeniem. Robią użytek z tzw. “pozytywnej beztroski” dzieci oraz z ich ogromnej wyobraźni językowej, np. kiedy brakuje im jakiegoś słowa w danej sytuacji komunikacyjnej, zachęcają je, aby poradziły sobie w inny sposób. Dzięki temu dzieci wypowiadają się w sposób naturalny, bez zastanawiania się nad poprawnością struktur gramatycznych. W komunikowaniu się pomaga im także fakt, że nie wstydzą się własnej wymowy, nie boją się popełniać błędów i są niesamowicie chłonne. Dodatkowo, lektorzy na każdej lekcji motywują ich do nauki, co przynosi doskonałe efekty w dalszych etapach edukacji. Podczas zabaw językowych ważny jest ruch, muzyka i różnorodność rekwizytów, które przyciągają uwagę dzieci.

W klasach IV-VI lektorzy zwracają większą niż przedtem uwagę na rozwój umiejętności pisania i czytania w języku hiszpańskim. Na zajęciach pojawiają się też ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, służące uporządkowaniu nabytej dotychczas wiedzy.

W klasach VII-VIII nauka języka hiszpańskiego przybiera już formę zbliżoną do kursu dla dorosłych, jednak sposób przekazywania wiedzy przystosowany jest do potrzeb i możliwości młodego człowieka. Rozwijane są wszystkie umiejętności językowe, tj. mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie z naciskiem na ciągłe poszerzanie zasobu słownictwa i z uwagą na poprawność gramatyczną wypowiedzi. Zajęcia wzbogacane są zabawami językowymi odpowiednimi dla uczniów w tym wieku. Lektorzy w celach edukacyjnych wykorzystują najnowsze technologie audio-wizualne, a także tzw. materiały autentyczne, tj. fragmenty hiszpańskich programów telewizyjnych i czasopism dla młodzieży, piosenki modne wśród młodzieży hiszpańskiej, itp. Uczniowie są stale motywowani do dalszej nauki, a także zachęcani do autoewaluacji oraz do dopracowywania własnych strategii nauki języków obcych. 

W trakcie kursu uczniowie pracują z podręcznikiem. W domu utrwalają materiał, słuchając płyty audio i wykonując zadania w zeszycie ćwiczeń.