KURS STANDARDOWY (popołudniowy lub poranny)

Cel kursu: Osiągnięcie kompetencji językowych odpowiadających danemu poziomowi zaawansowania, zdobycie wiedzy w zakresie kultury krajów hiszpańskojęzycznych, przygotowanie do wyjazdu do Hiszpanii

Opis kursu: Na każdej lekcji uczniowie ćwiczą mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz poprawność gramatyczną, a także poszerzają swoje słownictwo. Zajęcia wzbogacane są elementami kultury hiszpańskiej, zabawami językowymi, licznymi ćwiczeniami na bazie tzw. materiału autentycznego, tj. nagrań z radia i telewizji hiszpańskiej, wycinków z prasy, fragmentów stron internetowych, broszurek, ulotek, piosenek. Na każdej lekcji lektor sprawdza, czy uczniowie opanowali materiał z poprzednich lekcji i motywuje ich do nauki. Co dwa rozdziały uczniowie sprawdzają swoje wiadomości w formie pisemnej. Na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Poziomy: A1, A1+, A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+, C1 (patrz: Poziomy biegłości językowej)
Czas trwania: 60 lekcji x 90 min (kurs popołudniowy) lub 60 lekcji x 60 min (kurs poranny)

KURS EGZAMINACYJNY "DELE" ⇒ POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ!

Cel kursu: Kompleksowe przygotowanie się do egzaminu państwowego Diploma de Español Lengua Extranjera.
Opis kursu: Podczas tego kursu zapoznasz się z formą egzaminu państwowego oraz z systemem oceniania stosowanym przez jednostkę egzaminacyjną, nabędziesz wiedzę potrzebną do zdania tego egzaminu, zwiększysz komunikatywność Twojego hiszpańskiego, nauczysz się opanowywać stres egzaminacyjny towarzyszący wypowiedziom ustnym i rozmowom z nativos. Lektor będzie na bieżąco informował Cię o stanie Twoich umiejętności językowych na podstawie egzaminów próbnych przeprowadzonych w trakcie i na koniec kursu.
Poziomy: A1, A2, B1, B2, C1, C2  
Czas trwania: 60 lekcji x 90 min.  Kurs dostępny także w toku indywidualnym.


EGZAMINACYJNY "MATURA" ⇒ POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ!

Cel kursu: Kompleksowe przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskie go.
Opis kursu: Podczas tego kursu ćwiczone są wszystkie umiejętności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu) oraz słownictwo i gramatyka. Lektor stosuje autentyczne arkusze egzaminacyjne, specjalnie dobrane podręczniki oraz różnorodne materiały dodatkowe opracowane przez Akademię CARAMBA dla maturzystów. Na każdej lekcji lektor sprawdza, czy uczniowie opanowali materiał z ostatnich lekcji i motywuje ich do nauki. W trakcie kursu przeprowadza kilka egzaminów próbnych (pisemnych i ustnych) i ocenia je. Służy to głównie uzyskaniu informacji o tym, jakie jeszcze zagadnienia należy powtórzyć, poćwiczyć czy dopracować przed egzaminem.
Poziomy: matura podstawowa (A2) lub matura rozszerzona (B1-B2)            
Czas trwania: 60 lekcji x 90 min.   Kurs dostępny także w toku indywidualnym.


JĘZYK HISZPAŃSKI W BIZNESIE - DLA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Cel kursu: Opanowanie języka hiszpańskiego z dziedziny biznesu i administracji.
Opis kursu: Lektorzy bazują na najlepszych podręcznikach do nauczania języka hiszpańskiego biznesowego. Poza tym, sami opracowują odpowiednie dla danej grupy materiały dydaktyczne tak, aby zaspokoić oczekiwania każdego z uczniów. Uczniowie poznają słownictwo techniczne i na bieżąco ćwiczą je z Hiszpanem. Przykładowe zagadnienia: obsługa klienta, korespondencja oficjalna, rozmowy telefoniczne, negocjacje, prezentacje, składanie zamówień, reklamacje, hiszpański w banku, na poczcie, w biurze rachunkowym, itd. Kurs kierowany do: prezesów, managerów, sekretarek, studentów administracji i kierunków pokrewnych, przyszłych tłumaczy, studentów filologii i nauczycieli hiszpańskiego oraz innych osób pragnących wykorzystywać język hiszpański w kontaktach z firmami hiszpańskojęzycznymi.
Poziomy:  B1, B2, C1, C2   
Czas trwania: Kurs dostępny w toku indywidualnym lub dla zorganizowanej grupy.


WAKACYJNY KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Kursy wakacyjne w Akademii CARAMBA rozpoczynają się w czerwcu. Przeznaczone są dla osób, które chciałyby wykorzystać okres wakacyjny na naukę języka hiszpańskiego. Czerwiec i lipiec to dobry czas, żeby przygotować się do podróży po Hiszpanii lub krajach hiszpańskojęzycznych, przeznaczyć więcej czasu na konwersacje po hiszpańsku, podnieść swój poziom biegłości językowej lub po prostu nadrobić ewentualne zaległości. Nabór na kursy wakacyjne rozpoczynamy w maju.

Poziomy:  A1, A2
Czas trwania: 25 lekcji x 90 minut