Odpowiedzi na często zadawane pytania

Jak zapisać się do Caramby? Zgłoś się do nas osobiście, mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy. Opowiedz nam o swoich oczekiwaniach, a my pomożemy Ci wybrać najlepszy dla Ciebie kurs. Jeśli uczyłeś się już języka hiszpańskiego, z pewnością umówimy się z Tobą na bezpłatny test poziomu. Jeśli nie, poinformujemy Cię o możliwościach nauki od podstaw. Dokonanie wpłaty za miesiąc lub za pakiet z góry (zajęcia indywidualne) lub minimum pierwszej raty (kursy grupowe) będzie równoznaczne z zapisaniem się do naszej szkoły oraz z akceptacją naszego regulaminu na bieżący rok szkolny. Kopię regulaminu otrzymasz w sekretariacie.

Czy cena kursu obejmuje podręcznik? Podręcznik nie jest wliczony w cenę kursu. Jego posiadanie i przynoszenie na zajęcia jest jednak obowiązkowe. Nasi uczniowie otrzymują rabat 5% na zakup podręczników w naszej szkole.

Czy otrzymam świadectwo ukończenia kursu? Certyfikat ukończenia kursu w Akademii CARAMBA otrzymują uczniowie, którzy wzięli udział w min. 80% zajęć i zaliczyli sprawdziany na min. 50%.

Co jeśli zrezygnuję z kursu w trakcie jego trwania? Nasi uczniowie liczą się z tym, że w żadnym przypadku nie zwracamy pieniędzy za zajęcia, w których nie wzięli lub nie wezmą udziału. Jeśli dokonują opłat w systemie ratalnym, mogą uczestniczyć w zajęciach do ostatniego opłaconego dnia. Jeśli wpłacają za cały kurs, korzystając ze zniżki za płatność z góry, mają prawo uczestniczenia w zajęciach do końca kursu.

Co w przypadku nieobecności na zajęciach z powodu długotrwałej choroby lub wyjazdu służbowego? W przypadku zaplanowanej, ponad jednomiesięcznej nieobecności, po uprzednim zgłoszeniu tego lektorowi, możemy zorganizować dla Ciebie zajęcia indywidualne w celu nadrobienia zaległości. Dotyczy to jednak kursów opłaconych za cały rok z góry.

Czy mogę dopisać się do istniejącej grupy w trakcie trwania kursu? Jeśli Twój poziom języka hiszpańskiego nie odbiega od poziomu danej grupy, możesz dołączyć do niej praktycznie w każdej chwili. W przeciwnym razie, możemy zaproponować Ci zajęcia indywidualne w celu nadrobienia zaległości. Jeśli natomiast planujesz rozpocząć naukę od podstaw, masz dwie możliwości: poczekać na utworzenie nowej grupy początkującej lub zapisać się na lekcje indywidualne.

Czy nauka języka obcego nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla przedszkolaka? Nauka hiszpańskiego w Akademii CARAMBA nie obciąży żadnego dziecka. Wręcz przeciwnie, będzie dla niego przyjemną i interesującą formą spędzenia czasu poza domem. Nauka języków obcych we wczesnym stadium życia ma pozytywny wpływ na rozwój sprawności intelektualnych. Dzieci uczące się języków obcych dużo wcześniej zaczynają myśleć analogicznie, formułować reguły, prawa i zasady, rozumować hipotetyczno-dedukcyjnie i logicznie wnioskować. Wczesny kontakt z drugim i trzecim językiem wspiera także lepsze opanowanie struktur języka ojczystego. Poza tym, dziecko uczące się języków obcych, szybko zauważa różnorodność świata, rozumie i szanuje ludzi innych narodowości i kultur oraz wychowuje się w duchu tolerancji i wielokulturowości.

Czy jako rodzic mogę dowiadywać się na bieżąco o postępach w nauce mojego dziecka? Oczywiście, takiej informacji udzieli osobiście, telefonicznie lub mailowo sam lektor.
 
Czy podane ceny są cenami netto, czy brutto? W naszych cennikach widnieją ceny netto. Aktualnie obowiązująca stawka VAT zgodnie z ustawą to "zwolniony".